Nhà trường phối hợp cùng trạm y tế phường 9 tổ chức tiêm chủng mở rộng bệnh sởi- rubella cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại trường Mẫu giáo 2/9.

Thời gian tiêm 1 ngày ( ngày 03/ 12/2018), địa điểm tại trường Mẫu giáo 2/9

Buổi sắng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ.

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Một số lưu ý đến phụ huynh như:

+ Đưa trẻ đi học đầy đủ để đảm bảo tất cả các trẻ được tiêm chủng.

+ Cho trẻ ăn no trước khi tiêm.

+ Thông báo với giáo viên chủ nhiệm tình hình sức khỏe của trẻ trước và sau khi tiêm chủng.