Nghỉ Tết Dương Lịch năm 2021

Thông báo: Nhà trường thông báo đến công chức, viên chức, người lao động và trẻ của trường được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày thứ 6 (01/01/2021) đến hết ngày Chủ Nhật (03/01/2021).

Ngày thứ 2 (04/01/2021) công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường và trẻ đi học trởi lại.