Lãnh đạo địa phương và nhà trường phát quà cho 21 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường