Cô Lê Thị Thân - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1