TẬP THỂ CB,GV,NV VÀ HỘI TRƯỞNG HỘI CHA MẸ TRẺ TRONG NGÀY 20/11