THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1806/QĐ-UBND TỈNH  VÀ THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD, NAY TRƯỜNG MẪU GIÁO 2/9 TẠM DỪNG TUYỂN SINH TRẺ CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

TẠM DỪNG TUYỂN SINH ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI